MCV, B-

System

Helblod

Synonym

Analyseras tillsammans med HB, EVF och EPK, MCH, MCHC och MCV

Remiss

  • Elektronisk remiss/Kungälv remiss
  • Ingår i Blodstatus och Blodstatus, utökad

Provtagning

  • EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Venblod är hållbarhet 36 timmar. Förvaras i 2-8°C om det inte analyseras inom 8 h.
  • Kapillärblod är hållbarhet 24 timmar. Förvaras i 2-8°C om det inte analyseras inom 8 h.

Referensintervall (B-MCV) 

Vuxna Kvinnor Män
≥18 år 82 - 98 82 - 98
     
Barn  Flickor  Pojkar
<1 d   98 -118 98 -118
1 d - <4 d  95 - 121  95 - 121
4 d - <10 d  88 - 126  88 - 126
10 d - <3 v  86 - 124  86 - 124
3 v - <6 v  85 - 123  85 - 123
6 v - <3 m  77 - 115  77 - 115
3 m - <6 m  74 - 108  74 - 108
6 m - <2 år  70 - 86  70 - 86
2 år - <6 år  75 - 87  75 - 87
6 år - <12 år  77 - 95  77 - 95
12 år - <18 år   78 - 102 78 - 98

Storhet och enhet

Volym, fL

Mätprincip

Beräkning/mätning. Primäranalyser: B-EPK, B-EVF och B-Hb

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin