Paracetamol, P-

System

Plasma

Synonym

Acetaminofen, N-Acetyl-5-aminofenol,
N-Acetyl-p-aminofenol, Alvedon, Panodil, Curadon, Perfalgan

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp.
  • Avhällt rör är hållbart 1 dygn i 20-25°C och 24 dygn i 2-8 °C. 
  • Bestämningar av paracetamolkoncentration utförs främst för att påvisa och följa nivån under behandling av förgiftningar. Om tidpunkten för intagande är okänt kan två eller flera prover tas med 3 h intervall för att beräkna halveringstiden och få upplysning beträffande risk för leverpåverkan. I samband med alkoholmissbruk har paracetamolkoncentrationer i terapeutiska doser rapporterats kunna ge upphov till leverskador.

Referensintervall

Normalt ej förekommande.

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Enzymatisk/kolorimetrisk

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Rutin, Akut