TSH, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Humant tyreoideastimulerande hormon

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 7 dygn 2-8°C
    - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade
  • TSH kan beställas enskilt. Då T4, fritt beställs sker alltid även en beställning av TSH

  • Verifierat i serum, ger ca 14% lägre värden än plasma. Serumprover kommenteras "Taget i serum. Referensintervallet gäller plasma. Serum ger ca 14% lägre värden."

  • Provtagning för kontroll av Levaxinbehandling bör utföras på morgonen innan patienten tar sin tablett.

Referensintervall

 Vuxna:      0,4-3,7 mIE/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mU/L. 

Mätprincip

Immunokemisk metod.

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

 NPU03577

Prioritet

Akut, Rutin