TSH, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Humant tyreoideastimulerande hormon

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 7 dygn 2-8°C
    - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade
  • TSH kan beställas enskilt. Då T4, fritt beställs sker alltid även en beställning av TSH

  • Verifierat i serum, ger ca 14% lägre värden än plasma. Serumprover kommenteras "Taget i serum. Referensintervallet gäller plasma. Serum ger ca 14% lägre värden."

  • Provtagning för kontroll av Levaxinbehandling bör utföras på morgonen innan patienten tar sin tablett.

Referensintervall

 Vuxna:      0,4-3,7 mIE/L

Barn:
<2 mån           flickor    1,1 – 5,5
                      pojkar    1,1 – 6,3
2 – <12 mån   flickor 1,1 – 4,5
                      pojkar 1,0 – 4,9
1 – <2 år        flickor 1,0 – 4,4
                      pojkar 0,9 – 4,8
2 – <5 år        flickor 0,8 – 4,1
                      pojkar 0,8 – 4,4
5 – <10 år      flickor 0,9 – 4,1
                     pojkar 0,8 – 4,1
10 – <15 år    flickor 0,7 – 3,7
                     pojkar 0,8 – 4,0
15 – <20 år    flickor 0,5 – 3,6
                     pojkar 0,5 – 3,6

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mU/L. 

Mätprincip

Immunokemisk metod.

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

 NPU03577

Prioritet

Akut, Rutin