Celler, B-, morfologi (B-diff)

System

Helblod

Synonym

Differentialräkning, manuell diff, B-diff

Remiss

Konsultremiss med frågeställning

Provtagning

  • EDTArör med Lila propp, 4 ml 
  • Provet måste vara lab tillhanda inom 6 h, om detta ej är möjligt medsändes 4 blodutstryk.
  • Vid leukopeni, LPK <0,5 x 109/L, utförs normalt ej manuell diff
  • Utförs även om B-fempartsdiff är beställt och inte kan godkännas i instrumentet.
  • Manuell diff besvaras endast dagtid.

Referensintervall

Segmentkärniga: 1,8–7,5 x 109/L (45-75 %)
Eosinofila: 0,04-0,4 x 109/L (1-4 %)
Basofila: 0-0,1 x 109/L (0-1 %)
Lymfocyter: 0,8-4,5 x 109/L (20-45 %)
Monocyter: 0,1-1,0 109/L (4-8 %)

För referensintervall för barn <16 år kontakta Laboratoriemedicin.

Storhet och enhet

Partikelkoncentration 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Rutin