Kolesterol, P-

System

Li-heparinplasma

Remiss

  • Elektronisk remiss/Kungälv remiss
  • Ingår i Lipidstatus.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 7 dygn 20-25°C
    - 7 dygn i 2-8°C
    - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade.

Referensintervall

Vuxna:
18 – 31 år      2,9 - 6,1 mmol/L
31 – 51 år      3,3 - 6,9 mmol/L
≥51 år           3,9 - 7,8 mmol/L

Barn:
Flickor
6 månader - 3 år      1,9 – 5,1 mmol/L
3-18 år                    3,2 – 6,0 mmol/L

Pojkar
6 månader - 3 år      2,8 – 5,7 mmol/L
3-18 år                    2,9 – 6,0 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod, fotometri

Ackrediterad

Ja 

NPU-kod

NPU01566

Prioritet

Akut, Rutin