Standardbikarbonat, B-

System

Venblod

Synonym

HCO3, Bikarbonat Standard, SBC 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Rör med Grå propp; NaF/K2-oxalat standardbikarbonat
  • Provet kan förvaras i rumstemperatur i 24 timmar (gäller rör med
    NatriumFluoride/Kalium Oxalat).
  • Korken får inte avlägsnas från röret innan analys.
  • Rör med NatriumFluoride/Kalium Oxalat får analyseras med försiktighet på analysinstrumenten.

Referensintervall

22 - 27 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Beräkning

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut, Rutin