Glukos, Ledv-

System

Ledvätska

Synonym

Glu, Socker, Glukos i Ledvätska 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Ledvätska tas i EDTA(7/6 mL)-rör som max fylls till hälften.
  • OBS! Provtagning för P-glukos skall ske i samband med ledpunktionen.
  • Provet transporteras omedelbart till lab.
  • Provet centrifugeras inom 30 minuter.

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin