MCH, Erc(B)-

System

Helblod

Synonym

Analyseras tillsammans med HB, EVF och EPK, MCH, MCHC och MCV

Remiss

  • Elektronisk remiss/Kungälv remiss
  • Ingår i Blodstatus och Blodstatus, utökad

Provtagning

  • EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Venblod är hållbarhet 36 timmar. Förvaras i 2-8°C om det inte analyseras inom 8 h.
  • Kapillärblod är hållbarhet 24 timmar. Förvaras i 2-8°C om det inte analyseras inom 8 h.

Referensintervall

Vuxna  
≥18 år 27 - 33
   
Barn  
<4 d  31 - 37
4 d - <6 v  28 - 40
6 v - <3 m  26 - 34
3 m - <6 m  25 - 35
6 m - <2 år  23 - 31
2 år - <6 år  24 - 30
6 år - <12 år  25 - 33
12 år - <18 år  25 - 35

Storhet och enhet

Massa, pg

Mätprincip

Beräkning/mätning. Primäranalyser: B-EPK, B-EVF och B-Hb

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin