MG-test (Mottagare-Givare)

Analysprincip

BK(S)-test= Blodgrupps Kontroll Screen

MG-test = Mottagare Givare-test

Vid transfusion av erytrocytkoncentrat till patient med irreguljära erytrocytantikroppar prövas patientens plasma mot erytrocyter från varje tänkt donator. Dessutom kontrolleras patientens blodgrupp och antikroppsscreening med antikroppsidentifiering.

Synonym

Mottagar-/givartest, Korstest, X-test, Förenlighetsprövning, BK(S)-test 

Remiss

Transfusionsmedicin, alternativt beställningssedel. Obs! kräver provtagarens namnteckning. På remissen skall framgå hur många enheter som rekvireras samt transfusionsdag. 

Provtagning

  • Rör EDTA, 7/6,0 mL.
  • Rör för MG-test får vara högst 3 dygn gammalt
  • Endast patientprov där personnummer och identitet på rör och remiss överensstämmer och där ID-kontroll intygats vid provtagningen får användas. Provtagning skall utföras enligt SOSFS 2009:29, Transfusion av blodkomponenter. För ytterligare information, se instruktion Blodtransfusion.

Svarsrutin

Följesedlar och transfusionsjournal medföljer beställda blodpåsar. Om patienten har irreguljära erytrocytantikroppar med betydelse för transfusion, anges på följesedeln att blodet utvalts med hänsyn till erytrocytantikroppar.

Anmärkning

MG-test är giltigt 3 dygn. 

Ackrediterad

Ja