Neutrofila granulocyter, B-

System

Helblod        

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet: Venprov i 36h, kapillärblod i 24h.
    Förvaring: avsvalnat prov i 2-8°C om det inte analyseras inom 8 h. Om provet ej kan vara på lab inom 6 h ska minst 4 utstryk medfölja provet.

Referensintervall

1,8 - 7,5 x 109/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/ljusspridning/impedansmätning 

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin