Fibrinogen, P-

System

Natriumcitratplasma

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

 • Rör med Blå propp; NaCitrat koagulation

 • Röret skall fyllas till fyllnadslinjen ( ±10%). 

 • Hållbart i primärrör; 4 timmar i rumstemperatur efter provtagning, även ocentrifugerat

 • Avpipetterad plasma
  - Hållbart 4 timmar i rumstemperatur
  - Om prov inte kan analyseras inom 4 timmar, förvara provet i frys -20 °C (hållbart 18 månader) eller i frys -80 °C (hållbarhet 20 månader)
  - Fryst plasma upptinas i 37 °C i max. 10 minuter, blandas omsorgsfullt och analyseras direkt efter upptining
 • Vid fibrinolysbehandling måste provet analyseras inom 30 minuter då fibrinolysen fortsätter in vitro och kan därmed resultera i falskt låga fibrinogenkoncentrationer.

Referensintervall

1,8 - 3,8 g/L

Storhet och enhet

g/L

Mätprincip

Klottmetod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin