Folat, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Folsyra

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Proverna ska skyddas från ljus
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 7 dygn 2-8 °C
    - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade

Referensintervall

7,0 - 46 nmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU02070

Prioritet

Akut, Rutin