Ferritin, P-

System

Li-heparinplasma

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Analys som utförs i serum ger något lägre värden.

  • Hållbarhet:
    7 dygn 20-25 °C
    7 dygn 2-8 °C
    Rör som förvaras >24 timmar ska vara avpipetterade.

Referensintervall

Kvinnor >16år:     13-148 µg/L
Män >16år:          27-365 µg/L

Barn:
<4 dagar               saknas
4-14 dagar            100-717
15 dagar-<6 mån  14-647
6 mån-<1 år         8,4-182
1-4 år                   5,3-100
5-13 år                 14-79
14-15 år Pojkar     13-83
14-15 år Flickor     5,5-67

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L.

Mätprincip

Immunokemisk

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU19763

Prioritet

Akut, Rutin