Gamma-GT, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Gamma-glutamyltransferas, GGT, Gamma-GT

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 7 dygn 20-25 °C
    - 7 dygn 2-8 °C
    - rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade

Referensintervall

Vuxna:
Kvinnor
18-40 år         <0,75 μkat/L
≥41 år           <1,2 μkat/L

Män
18-40 år        <1,3 μkat/L
≥41 år          <1,9 μkat/L

Barn:
<2 månader           <3,5 μkat/L
2 månader-18 år    <0,60 μkat/L

Storhet och enhet

Enzymaktivitetskoncentration, µkat/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU22283

Prioritet

Akut, Rutin