CRP Snabb, B-

System

Helblod

Synonym

CRP Quikread, Snabb CRP, Strokepatient, Trombolys, Rädda
hjärnan
 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

Rör med grön propp; Li-hep utan gel. Går även att ta i EDTA rör.

Analyseras endast på Strokepatienter och endast när övriga strokeprover (vB-Krea, vB-Hb, vB-Glu) är beställda.

Avd/mott tar ett separat Li-heparinrör utan gel, på etiketten är strokeanalyserna (vB-Krea, vB-Hb, vB-Glu) angivna (obs att B-CRP Snabb skrivs för närvarande ut på etikett för EDTA rör tillsammans med hematologiproverna). Beställning görs elektroniskt. 

Referensintervall

< 5 mg/L

Storhet och enhet

mg/L

Mätprincip

Immunoturbidimetrisk 

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut