Csv (abs 415 nm), Csv-

System

Cerebrospinalvätska

Synonym

Pigmentanalys, Spektrofotometri/Absorbansmätning cerebrospinalvätska, Screentest Likvor

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

Provtagning sker genom lumbalpunktion. Cerebrospinalvätska (likvor) tappas i sterila plaströr av polypropen. Tidpunkten för provtagning ska anges på remissen och på röret.
Till lab omedelbart.

Se Provtagningsanvisningar för likvor

Övrigt

Absorbans >0,025 = positivt resultat = 1, resultatet får automatiskt kommentar: ”Ökad absorbans vid 415 nm. Vid frågeställning intrakraniell blödning, kontakta jourhavande läkare på klinisk kemi, SU (tel. 031-342 77 96 alt 0705-46 24 779) för analys av absorbanskurva.”

Referensintervall

0=Negativ 

Storhet och enhet

Arbiträr enhet 

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut